Merkez Bankasının Resmi Rezerv Varlıkları 100,1 Milyar Dolara Yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının resmi rezerv varlıkları, Şubat’ta bir önceki aya kıyasla yüzde 3,4 artarak 100,1 milyar dolara yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından, Şubat 2019 dönemine ilişkin “Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi” verileri yayımlandı. Resmi rezerv varlıkları, Şubat’ta bir önceki aya göre yüzde 3,4 artarak 100,1 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları yüzde 3,7 artarak 77,6 milyar dolara, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 2,8 yükselerek 21 milyar dolara ulaştı.

VADESİNE 1 YIL VEYA DAHA AZ KALMIŞ DÖVİZ YÜKÜMLÜLÜKLERİ YÜZDE 5,6ARTTI

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankasının önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri (döviz kredileri, menkul kıymetler, yurt dışı bankalarca Merkez Bankası nezdinde açılan depo hesapları, Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesapları-KMDTH) Şubat’ta bir önceki aya göre yüzde 5,6 artarak 13,7 milyar dolara yükseldi. Bu tutarın 9,1 milyar doları anapara, 4,6 milyar doları faizlerden oluştu. Söz konusu anapara ve faiz yükümlülüklerinin 2,7 milyar doları bir ay, 2,5 milyar doları 2-3 ay ve 8,5 milyar dolar 4-12 ay içerisinde ödenecek.

ŞARTA BAĞLI DÖVİZ YÜKÜMLÜLÜKLERİ 31,8 MİLYAR DOLARA GERİLEDİ

Şarta bağlı döviz yükümlülükleri, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (Bankacılık sektörünün döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluşuyor. Söz konusu yükümlülükler Şubat’ta bir önceki aya göre yüzde 4,1 azalarak 31,8 milyar dolara geriledi.

Bir cevap yazın